دلـــتـنـگـیـــ ـــ ــ ـ - عاشقِ خسته و تنهـــــا ... 4humV2CdP8nimkNukD81nNCnYcA" />

عاشقِ خسته و تنهـــــا ...

تنهایی: یعنی هیچکسو نداشته باشی چهارکلمه باهاش حرف بزنی و همش مجبور باشی احساساتت رو تایپ کنی ...

دلـــتـنـگـیـــ ـــ ــ ـ
نویسنده : سین.حا.میم - ساعت ۳:٥٦ ‎ب.ظ روز جمعه ۳۱ شهریور ۱۳٩۱
 

دلـــتـنـگـیـــ ـــ ــ ـ

مـسـالـه ی پـیـچـیـده ای کهـ نـیـسـت

فــقــط وقــتــیـ

بـــا احـسـاس دوسـت داشـتـن یـکـی میـ شـــــود

هـمـان وقـتـیـ کــــه

کــمــی هـم درد چــاشـنــی اش میـ شــود

مـیـ زنـد بـــــه اعـــصــابـــــت

تـــا مــغـــز اســتـخــوانـــت را میـ سـوزانــد

نـــاگـــهـــانچــشــم کـــه بــــــاز کــنـــی

زخـمـــی میـ شـود کـــه جــــایـــــش

تــــــا ابــــــــد روی دلــــت میـ مـــانــد . . .

تـــــــــــــــا ابــــــــــــــــد...

 

 

دلـــتـنـگـیـــ ـــ ــ ـ