لعنت ... - عاشقِ خسته و تنهـــــا ... 4humV2CdP8nimkNukD81nNCnYcA" />

عاشقِ خسته و تنهـــــا ...

تنهایی: یعنی هیچکسو نداشته باشی چهارکلمه باهاش حرف بزنی و همش مجبور باشی احساساتت رو تایپ کنی ... دلتنگی: یک اسم مستعاراست.برای تمام حسهایی که اسمشان را نمیدانیم و هرکدامشان برای خود یک دلتنگی اند ...

لعنت ...
نویسنده : سین.حا.میم - ساعت ۳:۱۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩۱
 لَعنَتـــــــــ بــﮧ بَعضـــــــی آهَنگـــ ـ ـ ــــآ
بــﮧ بَعضـــــــی פֿــیـــــآبـــونــ ـ ـ ــــآ
بــﮧ بَعضـــــــی حَــــرفـ ـ ـ ـــــآ
لَعنَتیــــــــآ تـــــــو چَنـــــــد ثــــــآنیــــــــﮧ
آدَمــــــو میبــَــــرَטּ بــﮧ روزایــــی ڪـــﮧ
واســــــﮧ اَز بِیـــن بُردَنِشــــــوטּ تو ذِهنِتــــــ
یــــﮧ عُمـــــــــر "ویــــــروטּ" شـُــــــدی ...