مواظب بعضیا خیلی باشید ..... خیــــلـی - عاشقِ خسته و تنهـــــا ... 4humV2CdP8nimkNukD81nNCnYcA" />

عاشقِ خسته و تنهـــــا ...

تنهایی: یعنی هیچکسو نداشته باشی چهارکلمه باهاش حرف بزنی و همش مجبور باشی احساساتت رو تایپ کنی ...

مواظب بعضیا خیلی باشید ..... خیــــلـی
نویسنده : سین.حا.میم - ساعت ۳:٥٥ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩۱
 

 

 

اینایے که تو پارک تنها یه گوشه میشینن و هندزفرے تو گوششونه...
اینایے که تو خیابون همیشه سرشونو پایین میندازن و راه میرن...
اینایے که تو تاکسے همیشه خودشونو میچسبونن به در، که کناریشون معذب نباشه
اینایے که همیشه سیگارو تا ته تهش میکشنو از سوزش لبشون میفهمن که سیگار تموم شده ...
اینایے که دلشون واسه هیشکے تنگ نمیشه ...
اینااااا ... ایناااااااا ....
اینااااااااا رو خیـــــــــــــــــــلے مواظبشون باشین ، اینا هیچے واسه از دست دادن ندارن
قبلاً یه نفر هر چے داشتن رو ازشون گرفته !!