چرا ترک کنم سیگار لعنتی را ؟ - عاشقِ خسته و تنهـــــا ... 4humV2CdP8nimkNukD81nNCnYcA" />

عاشقِ خسته و تنهـــــا ...

تنهایی: یعنی هیچکسو نداشته باشی چهارکلمه باهاش حرف بزنی و همش مجبور باشی احساساتت رو تایپ کنی ...

چرا ترک کنم سیگار لعنتی را ؟
نویسنده : سین.حا.میم - ساعت ۱:۳٥ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۱
 

چرا ترک کنم سیگار لعنتی را که فریاد میزند نبودنت را؟

که در دست میگیرم بدن نرمش را جای دستهای سردت

که کام میگیرم از لبان گرمش جای لبهای سردت

که حس میکنم بودنش را درونم

که می فشارد ریه هایم را

و

ذره ذره می پوساند

لبهایی را که لمس می شد روزی با دستانت

به این هم عادت کردم 

مثل تو بیچاره دلم

با هر که لحظه ای نشست عاشقش شد و درد دلهایش را باور کرد

اما نمی دانست که این روزها دیگر وفا معنایی ندارد .