مهربانی تا کی؟؟

 

 

 


مهربانی تا کی؟
بگذار سخت باشم و سرد!
باران ک بارید چتر بگیرم و چکمه!
خورشید ک تابید پنجره ببندم تاریک..
اشک ک امد دستمالی بردارم و خشک.........
او ک رفت
نیشخندی بزنم وسوت

/ 4 نظر / 5 بازدید

سخت باش و سرد.............پنجره ها را ببند.........اشک هایت را با سر آستین هایت هم پاک کن اما.............. اما .............اما باران که بارید چترت ببند...............او می شوید تمام تلخی هایت را [ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت] دل منه باران ندیده رادوباره هوایی کردی

..........ewaaaaaa chera to gerye mikoni

ناشناس به لاخره یه جمله قشنگ نوشتی ااا سید تحت تاثیر قرار گرفت ... این اشک شوقه

من ...............؟ بالاخره ................؟................؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟