اونـوقـتِ کـه ...

بـهـتـریـن لـذتـی کـه تـوی دنـیـاسـت ایـنـه کـه . . .
بـدونـی یـه نـفـر خـیـلـی دوسِـت داره . . .
بـرای یـه نـفـر مـهـمـی . . .
یـه نـفـر هـسـت کـه هـمـیـشـه نـگـرانـته . . .
اونـوقـتِ کـه زنـدگـی مـعـنـا پـیـدا مـیـکُـنه . . .
 
 
/ 5 نظر / 19 بازدید
هم نفس

موافقـــــــــــــــــم... چقدر خوبه که آدمی اون یه نفر و داره................[گل]

خوش به حالت ......زندگی ات چه پر معناست.......

واااااااااااا.........[تعجب] چـــــــــــــرا حرفـــــــــــمو تکرار کردی.........؟؟؟؟؟؟؟[سوال]

[هیپنوتیزم][هیپنوتیزم][هیپنوتیزم][هیپنوتیزم]