هوس کردم ...

هوس سیــگار کشیدن روے پشت بام چند وقتیه به

جونم افتاده دلم می خواهد

به آسمـ ـون

نزدیکتر بشم

دودش که اذیتت نمی کند خــدا ؟

/ 3 نظر / 19 بازدید
فائزه

داداش بد جوری رفتی تو خط سیگارااااااا خطری شدی[چشمک]

سهیلا جودی ابوت (از مزارع شمال ایران)

[متفکر] چجوری ترکت بدم؟

هم نفس

حس خوبی ست اما فقط پشت بام رفتنش.... برو به آسمان بی انتهایش بنگر بشمار ستاره های افسون گرش را... و بیاب ستاره ی درخشنده ی دلت را.........