مواظب بعضیا خیلی باشید ..... خیــــلـی

 

 

اینایے که تو پارک تنها یه گوشه میشینن و هندزفرے تو گوششونه...
اینایے که تو خیابون همیشه سرشونو پایین میندازن و راه میرن...
اینایے که تو تاکسے همیشه خودشونو میچسبونن به در، که کناریشون معذب نباشه
اینایے که همیشه سیگارو تا ته تهش میکشنو از سوزش لبشون میفهمن که سیگار تموم شده ...
اینایے که دلشون واسه هیشکے تنگ نمیشه ...
اینااااا ... ایناااااااا ....
اینااااااااا رو خیـــــــــــــــــــلے مواظبشون باشین ، اینا هیچے واسه از دست دادن ندارن
قبلاً یه نفر هر چے داشتن رو ازشون گرفته !!

 

/ 4 نظر / 22 بازدید
فائزه

چقدر ناراحت کننده ... خدا نصیب نکنه[ناراحت]

اینایی که اینجورین فقط ادای زندگی کردنو در می یارن چون خوابشون برده به یه چیزی نیاز دارن تا از خواب بیدار شن

....................khob bayad bidar shan masalan ba ye

shoma ke baziya nisti ...............shoma zerangi jomlehaye ghesti ro ham kamel migiri