/ 2 نظر / 116 بازدید

[خنثی][خنثی][خنثی][خنثی]

دلخوش نکن به دستانی که ارمغان شان برایت تنهایی ست ... پیدا شو پیدا کن همان دستانی که همیشه بر سر توست من که دلم می خواهد سالها در پی دستان بزرگش بروم جای این که دل به دستان آهن آدم نمــــــا بدهم... اگه گذاشتی من نظر ندم .....این شکلکه چیه گذاشتی[ابرو]