جای من در اینجا نیست!

 

از تو میگذرم بی آنکه دیگر تو را ببینم ،
از تو میگذرم بی آنکه خاطره ای را از تو بر دوش بکشم ،
نمیخواهم دیگر طعمی را از عشق بچشم.
از تو میگذرم ، تویی که گذشتی از همه چیز ،
این را هم فراموش میکنم ، جای من در اینجا نیست!

/ 1 نظر / 2 بازدید

گذر کن از همه چیز ............از عشق هایی (؟؟؟؟؟؟) که رنگ خاطره به خود گرفته اند .............گذر کن از همه کس نا مهربانی رسم این مردم شده است ....فراموش کن تمام نا مهربانی ها........ [نیشخند][نیشخند][نیشخند] حالا یکم بخند...........