این روزهـا دلمـ اصرار دارد اما ...

این روزهـا دلمـ اصرار دارد فریـاد بزند
امـا
مـن جلـوے دهـانش را میگیرمـ
وقتـے میدانمـ کسـے تمایلـے بـ ه شنیدن صدایش ندارد ...
این روزهـا خـداے سکـوت شده امـ ...
خفقـان گرفتـ ه امـ تـا
آرامش اهـالـے دنیــا


خط خطـے نشـود 
/ 4 نظر / 25 بازدید
سین.حا.میم (نویسنده )

اون دوست عزیزناشناسی که الان دو تا نظر خصوصی فرستاد فک کنم منو با کسی دیگه ای اشتباه گرفته اگر هم شک داره تو همون نظرات خصوصیش .. لطفا ایمیل خودشو برام بزاره چرا ناشناس

ستاره

هر بار که کسی مخاطبم قرار میدهد که "تو بهترینی، فوق العاده، حرف نداری، خوش به حالِ نزدیکانت..." صدایی آشنا، در درونم نجوا میکند: "جدی نگیر! تو همونی هستی که یه کی، یه روزی، یه جایی، تو رو نخواست، واسه هیچوقت."

[خنثی]

tabasom

خوشبحالت که میتونی جلوشو بگیری[ناراحت]