برو ... فقط بروووووو

 

روزی مـیـرسـد . . .
در حـسـرتـم بـمـانـی
در روزی بـارانـی ، مـن در اوج و تـو در ویـرانـی . . .
یـه روزی صـادقـانـه صـدایـت کـردم . . .
عـاشـقـانـه نـگـاهـت کـردم . . .
حـالـا عـاجـزانـه نـگـام مـیـکـنـی
بـا حـسـرت صـدام مـیـکـنـی
امـــا فــقــط
بـــــرو . . .

/ 5 نظر / 2 بازدید
فائزه

روزگاری جاده بودم ، جاده ای غرق تردد ،جاده ای کز رفت و امد لحظه ای خالی نمیشد.من که بسیاری غریبان را به ابادی رساندم ،عاقبت خود ماندم و ویرانی و تنهایی خود

فائزه

ناقابل دادا[گل]

همزاد حس [نیشخند]

ohoooooooooooommmmmmmmmmmmmm

raha

ouf. cheqad up dide nashode(albate tavasote man) ino begam weblogetun xeili bad amuzi dare haaaa. hamash sigarie[نیشخند] [زبان]

are baba kiye ke gosh kone