تا حالا شده ...

تا حالا شده دلت بی خودی بگیره.... هر چی فکر می کنی میبینی هیچ دلیلی واسه دل تنگی امروز وجود نداره. پس چرا دلم گرفته؟

تا حالا شده دلت بخواد بری یه جای دور ولی ندونی کجا؟ اما همچنان می خوای بری.

تا حالا شده یه بغض بزرگ تو گلوت گیر کنه نتونی فریاد بزنی؟اما دلت میخواد بی خودی داد بزنی.

تا حالا شده ارزوهات جلوی چشات بمیر ه و رویا بشه؟

تا حالا شده از گریه هات خنده ات بگیره؟

تا حالا شده یکی یهو سر کله اش تو زندگیت پیدا بشه، بعد بیخبر بذاره و بره؟

تا حالا شده کسی درکت نکنه؟تورو نفهمه؟ حرفات و نشنوه؟

تا حالا شده فکر کنی نیستی؟

تا حالا شده همه صدات کنن ولی تو هیچی نشنوی؟

تا حالا شده زندگی اینقدر بهت سخت بگیره که دلت نخواد دیگه بمونی و ادامه بدی؟

تا حالا شده؟؟؟؟؟؟؟

/ 5 نظر / 2 بازدید
فائزه

اره شده خیلی موقع ها شده .... همه ادما یه روزایی میبرن ... یه روزایی تموممیشن ... خسته میشن ... دلتنگن بدونه این که بدونن چرا؟/// سید دنیا همینه ... ولی زندگی د رجریانه ... بیا و دست بزن به زانوت ... دلتنگیا رو بزن عقب ... غمها رو بزن عقب ... برو جلو روبه روشون واستا روشون و کم کن ..... بیا با هم ... همه با هم بریم به جنگ روزای بد زندگی .. دست خوبیها رو بگیریم ببریم بالا .. بیا ... یا علی بگو .....

فائزه

اشتباه فکر میکنی ..... تنهایی سهم تو نیست ... چشات و باز کن سید ... هستن هنوز دوستای که دوستتدارند .. فقط اتفاقات بد دنیا جلوی چشات و گرفته ... بریزشون دور ... ببین خوبیها رووو ... ببین ادما رو که متظرت هستند

khob rast mige bebineshon dige [نیشخند]

فائزه

کیا رو؟

dostaii ke dost dareshan dige faeze jooooon