بعدش هم انگار نه انگار ....


  کمی آرام تر باران او دیگر کنارم نیست!!

 

 

 

 

 باران که بند بیاید

 

 تازه خاطره شروع می کند به چکه کردن...!! 

 

 نمک روی زخم ست بارانی که بی تو ببارد!!

 

 

 

 

 

 زیر بارانم بی چتر...!!

 

 تنها بینی سرخم لو میدهد مرا

 

 که باریده ام همراه ابرها...

 

 اما ...

 

 تابلوی قشنگی شده ایم!!

 

 

 

 

 

 چه بارانی!!!

 

 اما چه فایده؟؟؟

 

 تو اینجا نیستی و باران بی تو یعنی:

 

 سوزاندن تن سیگار ...!!!

 

 زیر چتر مهربانی ات پناهم میدهی؟؟؟

 

 بارانی ام امشب!!

 

 

 

 

 باران ببار و تمام خاطره ها را بشور...

 

 تمام دوستت دارم ها

 

 تمام عاشقانه ها

 

 ببار که من هم شرم نکنم...

 

 من هم ببارم!

 

 

 

 

خوش به حال آسمون

 

 

ڪه هر وقت دلش بگیره

 

 

بی بہونه می باره ...!!

 

 


به ڪسی توجه نمی ڪنه ...!!

 


از ڪسی خجالت نمی ڪشه...!!

 


می باره و می باره و...!!

 


اینقدر می باره تا آبی شه ... !!

 


آفتابی شه ...!!!

 


ڪاش...

 


ڪاش می شد مثل آسمون بود...!!

 


ڪاش می شد وقتی دلت گرفت اونقدر بباری تا بالاخره آفتابی شی...!!

 


بعدش هم انگار نه انگار که بارشی بوده !

 

 

 

 

 dostaneh


/ 3 نظر / 4 بازدید

بازهم حرف باران و چتر و این من که ... در گذر خردادهام پر کرده ام از سرما دامن که ...

kazhal

یک ساعت که آفتاب بتابد، خاطره ی آن همه شب های بارانی از یاد می رود این است حکایت آدم ها......((فراموشی)). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ببخش باران، ببخش که تو می باری و ما شسته نمی شویم ببخش ...

tabasom

خیلی قشنگ بود اشکم درومد[گریه]