من همان شیشه ام ...


دیده ای  شیشه های اتومبیل را وقتی ضربه ای می خورند و می شکنند!؟

دیده ای شیشه خرد می شود

ولی از هم نمی پاشد!؟

این روزها همان شیشه ام؛

خرد و تکه تکه ، از هم نمی پاشم

ولـــــی ..

.

.

شکسته ام ..

نا امیدم از همه ...

دلم هوای خودم را کرده است

ایــن روزهـــا

بیشــتر از هــر زمــانی

دوسـت دارم خــودم باشــم !!

دیگــر نـه حــرص بدســت آوردن را دارم

و نه هـــراس از دســت دادن را ..

هرکـــس مـــرا میـــخواهد بـخـــاطــر خــودم بخواهــد

دلــم هـــوای خـــودم را کـــرده اســت ..

هـــمـــــــــــــیـــــــــــــــــــــــن

/ 3 نظر / 48 بازدید
earn1sec

با سلام.... مطالب فوق العاده ای داری ولی می دونستید به راحتی می تونی از وبلاگت پول دربیاری؟ یعنی به ازای هر بازدید از وبلاگ پول دریافت کنی؟ تا 400 هزار تومن در ماه این دو لینک رو ببین: http://earn1sec.mihanblog.com/post/35 http://earn1sec.mihanblog.com/post/12

kazhal

من با تو فاصله ای ندارم ! مـثـل هـوا کـنـارت هـسـتـم ... فـقـط ، کـمـی مـرا نـفـس بـکـش " حبسم کن درون سینه ات ...! " کژال***

خیلی خوشحالم که دلت هوای خودت رو کرده اگه 400 تو.من و گرفتی نصف نصف هاااا