به آخر خط رسیده بودم

به آخر خط رسیده بودم…
باید بهش ثابت میکردم دوستش دارم…
خیلی عصبانی بودم..
گفت : اگه دوستم داری رگتو بزن …
گفتم مرگ و زندگی دست خداست 
گفت : دیدی دوستم نداری؟
خیلی بهم بر خورد تیغو برداشتم رگمو زدم 
وقتی تو آغوش گرمش جون میدادم آروم زیر لب گفت : اگه دوستم داشتی چرا تنهام گذاشتی؟

 


/ 4 نظر / 24 بازدید
فائزه

هااااااااااان؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!طرف تعادل روانی نداشته هاااااااااا

فائزه جان طرف تنها مشکل نداشته ............دو طرف مشکل داشتن

به نظر دوست داشتن یه حسه قشنگه ..........حس نباید به زبون بیاد اون کسی که بهت میگه ثابت کن دوستم داری ..........یعنی نه به تو نه به علاقه ات ایمان نداره .....اعتماد نداره..............نداشتن اعتماد مشکل خیلی بزرگیه ........ اون کسی هم که به خاطر اثبات عشقش حاضره خودشو بکشه ......در اصل درک درستی از دوست داشتن نداره.... پس هردو به نحوی مشکل دارن...........

[تعجب][تعجب][تعجب][تعجب][تعجب][تعجب] واو...........این آفرین و احسنت واقعیه دیگه .............پشیمون شدم بگو امروز رو تو تاریخ ثبت کنن............[نیشخند]