/ 5 نظر / 81 بازدید
amin

مـــــــےگوینــכ ضــعـــیـــف شـכه امـــ ! مــیــگــویــمــ سنگینـے כرسـ هــایــم اســتـــ ! امـا نـمـیـدانـنـد سنگینـے כرسـ هــایــے اسـتـــ کــهـ ازכنــیــا و آכمــهــایــشــ گــرفـتـمـ !!

دنیا

سلام ازعکسهای وبلاگت خیلی خوشم اومده خیلی قشنگن به من هم سربزن ونظربده

tabasom

چقد قشنگه[قلب]

kazhal

روزی میــرسَد ! بـــی هیــــچ خَبـــَـــری ... بــآ کولـــــه بــــآر تَنهـــآییـَم دَر جـــآده هــآی بـی انتهــــآی ایـن دنیــآی عَجیـــــب رآه خــــوآهم افتـــــآد مَـــن کـــه غَریبـــــم ! چـــه فَــــرقی دآرد ... کجـــــآی ایـــن دنیــــــآ بـآشــــم ! همــه جــــآی جهــــآن " تنهـــــآیی" بــــآ مَـــن است… کژال***

از پرچین امید هایت چتری برایم بفرست...!اینجا خیس دلتنگی ام!