درد دارد درد .....

 

درد دارد وقتی،

من عاشقانه هایم را
مینویسم ...


دیگران

یاد عشقشان می افتند...

اما تو

بی خیالی!!!
 
/ 4 نظر / 2 بازدید
فائزه

عیب نداره توام بیخیاااااااااااال .. خودمونو عشقست باباااااااا

man hichchi nemigam [نیشخند]

masalan chi dasht in khandeye ma

[متفکر][منتظر]