خداحافظ ...دیگه دیره واسه موندن

دارم از پیش تو میرم

جدایی سهم دستامه

که دستاتو نمیگیرم

تو این بارون تنهایی

دارم میرم خداحافظ

شده این قصه تقدیرم

 

/ 10 نظر / 6 بازدید
فائزه

با من بمان ، آنان که رفتنشان را طاقت آوردم"تو"نبودی!!!!!!!

oh ....oh.......oh........oh........ ............oh..oh..oh ............. ببخشید فکر کنم سرما خوردم .........[خمیازه][دروغگو][دروغگو]

فائزه

ببخشید سرماخوردیگتونم باید اعلام کنید الااااااااااان[متفکر]... بعد خودتونم شک دارید که راست گفتید یا نه که دماغتون دراز شده؟؟؟؟؟[متفکر]

عزیزم چرا می زنی .............دیدم کسی حالمو نمی پرسه گفتم خودم بگم سرما خوردم .........دماغم دراز شده ........به من چه[اوه][زبان]

آرزو

سلام داداش کجایی؟ خبری ازت نیس این دیگه چه رسم دوستیه؟ نمیگی ما دلمون تنگ میشه؟

فائزه

[قهقهه][قهقهه][قهقهه]حالا الان بهتری یا نه

تو چرا می خندی فائزه ....؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ واقعا آدم سرماخورده اینقدر خنده داره.............[ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت]

فائزه

نه باباااااااا به سرما خوردگی نمیخندم کههه اخه میگی نمیدونم چرا دماغم دراز شده.... حالا مواظب خودت باااش[گل]

تازه می گی مواظب خودت باش .............خدا شانس بده والا.............[قهر][قهر][قهر][قهر][قهر][قهر][قهر][قهر][قهر][قهر][قهر][قهر][قهر][قهر][قهر][قهر][قهر][قهر]

[قهر][قهر][قهر][قهر][قهر][قهر][قهر]