عجب از من!!!

مرا زمانی از دست دادی
که میان روزمرگی هایت گم شده بودی
 
و تو فرصت آن را نداشتی
 
که دلتنگم باشی
 
عجب از من!!!
 
... تمام دلمشغولی ام تو بودی...
 
تمامی دقایقم با تو می گذشت
 
اما حتی در لابه لای دفتر خاطراتت هم نبـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــودم!!!

/ 0 نظر / 23 بازدید