خــدا جــــون

خدا جون میشه تو امشب منو تو بغل بگیری؟

بگی آروم توی گوشم دیگه وقتشه بمیری؟

خدا جون میگن تو خوبی ، مثل مادرا میمونی

اگه راست میگن ببینم ، عشق من کجاست؟میدونی؟

خدا جون میشه یه کاری بکنی به خاطر من؟

من میخوام که زود بمیرم ... آخه سخته زنده موندن

من که تقصیری نداشتم پس چرا گذاشته رفته؟

خدا جون تو تنها هستی ، میدونی تنهایی سخته

زنده موندن یا مردن من ، واسه کسی فرقی نداره

همه میخوان که من نباشم

باشه  ، اشکالی نداره

خدا جون میخوام بمیرم تا بشم راحته راحت

اما عمر اونا زیاد شه... حتی واسه ی یه ساعت

 


/ 5 نظر / 13 بازدید

زنده موندن یا مردن من ، واسه کسی فرقی نداره alan miyad mige fargh dare ................sabr kon

سلام

[نیشخند]

فائزه

گاه گمان نمیکنی ولیمیشود ،گاه نمیشود که نمیشود ،گاه هزار دوره دعا اجابتیست ،گاه نگفته قرعه بنام تو میشود ،گاه گدایی و بخت نیست ،گاه تمام شهر گدای تو میشود

همزاد حس [نیشخند]

خخخخخخخخخخخخخ [نیشخند]