غم غم ، امان از این غـــــــــم

چه بنویسم

از این غمها دلم خسته ست

از این دنیا

از این دنیای وا نفصا

از آوارش که ریخته بر سر ما

چه بنویسم که عمریست در پی غمها روانم

روانم در پی غمها و راه خود نمی دانم

نه از شب می نویسم نه از روزهای تکراری نه از ماها نه سالهای بیزاری

چه بنویسم از : غم

/ 1 نظر / 2 بازدید
ستاره

هر آنچه از دل برآید بر دل نشیند....[گل]