یـه نـفـر خـاص ....

 

در زنـدگـی زخـمـهـایـی هـسـت ؛

کـه فـقـط یـه نـفـر خـاص بـایـد بـوسـش کـنـه تـا خـوب بـشـه...

 

/ 2 نظر / 28 بازدید

اوه .........اوه..........اوه.......... یـه نـفـر خـاص ..... [متفکر][متفکر]

اره یه قلب خاص یه دعای خاص .... فقط میتونه زخمها رو خوب کنه ....