دروغ گـفـتـن عـرضـــه مـیـخـــــــاد ...

 

دروغ گـفـتـن عـرضـــه مـیـخـــــــواد،

 

مـا هـم کـه هـمـیـشـه عـاشـق آدم هـای بـا عـرضـه مـیـشـیـم . . . !


 

/ 2 نظر / 58 بازدید

هــــــــــــــــــــــی...

tabasom

دمت گرم[چشمک]