واقعــی ـ مجــازی ...

مدتهاست مجازی میخندیم …
مجازی شادیم …
مجازی عاشق میشیم …
مجازی همدیگه رو دلداری میدیم …
امــــــا …………..
واقعی تنهاییم!
واقعی درد میکشیم!
واقعی از عشقهای مجازی لطمه میبینیم …..

 

برای دانلود آهنگ روی عکس کلیک کن

برای دانلود آهنگ روی عکس کلیک کن

و این سکوت من برهان رضایت من نیست

این خاموشی از سر بهت است

از سر خستگی نایی است که نایی دگر برای فریاد ندارد.

کاش درد را زبان سخنگویی بود

تا شنیده شود و دلی را از عقده ای خالی سازد

کاش سکوت را زبان تعبیری بود

تا جهانی را به همدردی بشوراند

آه

امشب در من قیامتی دیگر به پاست ...

/ 4 نظر / 24 بازدید
totell

راست میگویی میدانم...

نمی دانم چرا این « مجازی » ها را دوست تر می دارم ... نمی دانم چرا « مجازی » ها ملموس ترند ... نمی دانم چرا « مجازی » ها واقعی ترند ... اما خوب می دانم که در مجاز ، واقعی ترم ... و من حقیقت را به لطف مجاز بخشیده ام ...

دلتنگ

امروزنه آغاز ونه انجام جهان است... ای بس غم وشادی که پس پرده نهان است... درداو دریغا که دراین بازی خونین... بازیچه ایام،دل ادمیان است...

tabasom

اهنگه قشنگی بود مرسی[چشمک]