این روزها ناامید نیستم ...

دوست من

این روزها چرا اینگونه شده ایم؟!

اهل انتقام  

اهل تلافی 

بدیها را با بدی جواب میدهیم 

اگر پسرها خائنن ما هم مثل آنها میشویم  

اگر دختر ها آهن پرستن ما هم تن پرست میشویم   

اگر دلم را شکستی منتظر باش که دلت را بشکنم   

اگر مرا که دوستم داشتی تنها گذاشتی من هم آنان که دوستم دارند را تنها میگزارم

این روزها انگار جواب های فقط هوی است   

کسی از کسی نمیگذرد مگر از روی جنازه اش   

این روزها دلم هوای مادری را دارد که برای دخترش که با او قهر کرده شام میبرد   

چقدر دلتنگ دختری هستم که وقتی حرف از معشوق خائنش به میان آمد گفت کاش الان شادتر باشد   

دلتنگ پسری که وقتی دید دختری سوار یک ماشین شاسی بلند شد قضاوتش نکرد و با خود گفت همه مثل هم نیستند   

کاش باز هم آن مرد را ببینم که پسرش را یک سیاهپوست کشته بود ولی هنوز با نژادپرستی مبارزه میکرد   

کاش   ...

این روزها ناامید نیستم   

فقط کمی دلگیرم   .

از خودم  

از تو   

از انسانها 

 

/ 2 نظر / 30 بازدید
بهنام

نازم آن آموزگاري را که در يک نصف روز دانش‌آموزان عالم را همه دانا کند ابتدا قانون آزادي نويسد بر زمين بعد از آن با خون هفتاد و دو تن امضا کند

کاش باز هم آن مرد را ببینم که پسرش را یک سیاهپوست کشته بود ولی هنوز با نژادپرستی مبارزه میکرد .............. [رویا] [دست][دست][دست][دست] khili ghashang ............