حسن باران ...

حسن باران این است
                   که زمینی ست، ولی
                            آسمانی شده است
                                                                و به امداد زمین می آید... 

/ 1 نظر / 26 بازدید
فائزه

خیلی قشنگ بود[گل]