بازنده منم ...

 

مهم نبوده سوختنم ، دور از تو پرپر زدنم

مهم تو بودی عشق من، نه قصه شکستنم

به افتخار عشق تو میگم که بازنده منم ...

 


/ 5 نظر / 6 بازدید
فائزه

اشتباه گفتی: به افتخار عشــــــــــــق تو من برنده اممممممممممم[هورا][هورا][هورا]

[نیشخند][نیشخند][نیشخند][چشمک][چشمک][چشمک] bah bah bah bah

bya shahed az ghaib resid baz bego naaaaaaaaaaaaaaaaa

فائزه

سید جان چرا عصبی شدی دادا جونم ناشناس چیزی گفته ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

bahle bahle bahle [نیشخند][نیشخند][نیشخند]