سقوط انسان ...

 

سقوط انسان ...

انسان ها هر از چند گاهی ؛
از جایی می افتند ...
از لبه ی پرتگاه ،
از پا !
از نفس ...
ازاین ور بوم ؛
از دماغ فیل !
از چاله به چاه ...
از عرش به فرش ،
از چشم ...
ازچشم ...
از چشم ...

/ 2 نظر / 4 بازدید
سارا ت

بلندترین ارتفاعی که ممکنه ازش بیفتم ازچشم توست....... خیلی متنتون جالب بود

bale ...........