گاهی گریه هم حرام میشود ...

دستت را که به قلم میبری / موهایش حسادت میکنند
دو دو میزنی بین لخت شدن یا لخت نوشتن
از خودت میبُری / خیره میشوی به تسلسل پنکه
که از بادی که میزند / بوی کودتا می آید
شاعر میشوی برای دو دقیقه
به همان اندازه که یک سکه 5 تومانی
سکوت این کیوسک زرد را / اشغال میزد
هیروشیما میشوی چند ثانیه به انفجار/ خیابان میسازی /
از تخیلت تا برف گرفتگی های نوادا
به رفتگر رشوه میدهدی که نارنجی اش به چشم تو قرمز بیاید
گوزن را سانسور میکنی
حالا یک بابا نوئل داری
که روی نوشته ات دارد سورتمه اش را تعمیر میکند
شبیه شاملو /که ویلچرش را روغن کاری میکرد
مبادا صدای قیژ آن / خواب ِ انسان های اطرافش را به هم بزند
گچ میشوی / که سرخی صورت فروغ را از بوسه های پنهانی /پنهان کنی
در جوهر خودکارت ادکلن میریزی / مبادا بوی گند تنهایی ات بالا بزند
دنبال واژه میگردی / حرفهایت سر به ابتذال گفتن فرود نمی آورند
بغض بالا می آوری / روی کروات منتقد محترم
که ارتباط زیر پوستی تو با درد هایت را با خودکار قرمز/ تیغ میزند
هدایت میشوی ... آدم که نه
فقط هدایت میشوی / ناخن میجوی
مو هایش بهانه .............. داد میزنی : تو هنوز به چشم های ولگرد اعتقاد داری ؟؟
خواب میبیند .... چشم هایی بسته ...
تنها چشم های بسته میتوانند/ اعتقاد داشته باشند ....
هه.........هه ...............
میزنی زیر خنده ... زیر اعتقاداتت ....
(این انزوای غیر خطیِ روایت هیچ ربطی به مخاطب ندارد
مخاطب که با ... که با مو های او درگیر نشده)ا
آرام میشوی ... بخش / بخش
قرص/ قرص
چشم هایت / انبار ِ باروت ِ نم کشیده ایست
چک نویس هایت را بر میداری
پنکه را باد میزنی و آرام زمزمه میکنی : تو به یاس فلسفی نرس
پوستر شاملو را / پایین می آوری ...چشم های خاک گرفته اش را پاک میکنی
چشم های باز را که زیر خاک بگذاری خب خااااااا ک میگیرد
موهایش ... هنوز بهانه میگیرند

+ گاهی به حرمت شاملو ، گریه هم حرام میشود.

/ 5 نظر / 10 بازدید
هم نفس

سلام واقعا نمیدونم چی بگم........... به قول شما گاهی به حرمت شاملو ، گریه هم حرام میشود! سال نو مبارک آرزومند آرزوهایتان هستم دوست من[گل]

دلتنگ

یااین نوشته خیلی عجیب وغریب بود،یامن آدم بی احساسیم!!! گیج ویج شدم خوندمش!!

تو ميداني كه نامم را...

شاملو رو دوست ندارم چون حرمتي واسه كلام قائل نشده پس گريه هم " حرام " نمي شود ...

زهر ا

سلام مرسی به وبلاگم سرزیدن تشکر وبلاگت قشنگه

دنیا

خیلی زیبا بود..