لعنت ...
لَعنَتـــــــــ بــﮧ بَعضـــــــی آهَنگـــ ـ ـ ــــآ
بــﮧ بَعضـــــــی פֿــیـــــآبـــونــ ـ ـ ــــآ
بــﮧ بَعضـــــــی حَــــرفـ ـ ـ ـــــآ
لَعنَتیــــــــآ تـــــــو چَنـــــــد ثــــــآنیــــــــﮧ
آدَمــــــو میبــَــــرَטּ بــﮧ روزایــــی ڪـــﮧ
واســــــﮧ اَز بِیـــن بُردَنِشــــــوטּ تو ذِهنِتــــــ
یــــﮧ عُمـــــــــر "ویــــــروטּ" شـُــــــدی ...

/ 4 نظر / 6 بازدید
فائزه

اگه یاد بگیریم اهنگا هم کنار خاطراتمون بزاریم و فقط مرورشون کنیم اذیت نمیشیم .. اگه قرار بود داغون بشیم اسمش نمیشد خاطره ... خاطره رو فقط باید مرور کرد .. اگه تکرار بشه و بهمت بریزه دیگه خاطره نیست .. این یادت بمونه[لبخند]

نه نمی تونم نگم ................آفرین فائزه خانم [نیشخند]

فائزه

نه خداااییی شما معلمی نههههه؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هی کارت هزار افرین میدی[نیشخند]

in karte afffarin bod na hezar affffarin faeze jooooon