هیـــــــــــــــــچکس ، حتی ......

 

گـاهی احســاس مــیکنی اضــافه هســتی و هیچــکس ترا نمــیخواهــد ؛
حــتی آن کســی که ترا آفریـ ـده ...

/ 10 نظر / 3 بازدید
فائزه

باز تو کار خدا دخالت کردی؟

rast mige faeze to kare khoda dekhalat nakon

baz .....yani ghablan ham dekhalat mikarde .......na na na in kare khili badi hast .......afarin faeze jooon ke goshzad mikoni

سارا ت

ازخدابپرس!اگه تورونمیخواست حتماازاول خلق نمیکرد پس خواسته که باشی که الان هستی

سارا ت

همین حالا رو به آسمان کن و از آنکه تو را آفریده و تو را نیرومندترین موجود هستی قرار داده و تو را عاشقانه دوست دارد، از بابت هر آنچه به تو داده تشکر کن . . . خدایا عاشقتم . .

سارا ت

خدایا من حواسم به همه هست به جز تو پس تو هم حق داری، حواست به همه باشه به جز من

فائزه

دادااااااااااااااا چرا هی این شکلی هستی ... ناراحتی؟؟؟؟ [ناراحت]

[متفکر][متفکر]

khaste nashi in ghadr noghte nazar midi

بله .......ولی از چه نظر حرفی ندارید ...........آها حتما نظرات من حرف ندارن