بگین بارون بباره ...

***** فقط خدا می دونه چقدر دلم گرفته *****

 


/ 2 نظر / 20 بازدید

ابر خاکستري بي باران پوشانده آسمان را يکسر ابر خاکستري بي باران دلگير است ابر خاکستري بي باران راه بر مرغ نگاهم بسته ......... واي ، باران باران.... حمید مصدق

tabasom

لاااااااااااااااااااایک[تایید]