دارم آتیش میگیرم پای غمت ...

 

rozhaye%20%5BAloneBoy.com%5D%20talkh کاشکی میشد روزای تلخو سوزوند

دارم آتیش میگیرم پای غمت
کاشکی هیچ موقع ندیده بودمت

کاشکی میشد روزای تلخو سوزوند
زندگیرو به عقب برگردوند

از همون روزی که خیلی خوش گذشت
بخت من پر زد
 و دیگه برنگشت

ما با هم خوش بودیم اما بی خودی
نمیدونم چرا تو عوض شدی

تموم زندگیمو زهر کردی
چرا با چشمای من قهر کردی

از اون روزی که رفتی از کنارم
منو انگشت نمای شهر کردی

کاش میدیدی شب تا صبح بیدارم
کاش میفهمیدی که دوست دارم

خواب از چشمای من دزدیدی
شایدم از عاشقی ترسیدی

فکرتو تموم دنیای منه
شاهدم اشک تو چشمای منه

هنوزم رنگ صداتو یادمه
دونه دونه خاطراتو یادمه

تموم زندگیمو زهر کردی 
چرا با چشمای من قهر کردی

از اون روزی که رفتی از کنارم
منو انگشت نمای شهر کردی

/ 1 نظر / 77 بازدید
kazhal

اینجا تا لباس مشکی ات را نبینند باور نـمی کنند چیزی از دست داده باشی آری همینجا - - - کژال-روستای دلم