سرسره ها ...


درد یک پنجره را پنجره ها میفهمند

معنی کور شدن را گره ها میفهمند

سخت بالا بروی ، ساده بیایی پائین

قصه تلخ مرا ، سرسره ها میفهمند . . .


/ 4 نظر / 29 بازدید
دلتنگ

چه خوب است... گاهگاهی دروغ بگویی به دلت! ونگذاری که بداند.. بی نهایت تنهاست....

دیشب باران قرار با پنجره داشت روبوسی آبدار با پنجره داشت یکریز به گوش پنجره پچ پچ کرد چک چک، چکو چک، ... چکار با پنجره داشت...

فائزه

منم با جمله دلتنگ موافقم

tabasom

منم تا یه جاهایی میفهمم[چشمک]