روحت شاد و یادت گرامی!!!

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

همون کاری ناتمامی که یکی نذاشت من تمومش کنم اما الان خودش تموم کرد گریه

/ 0 نظر / 6 بازدید