بی انصافیست ..

چند روزیست سیگارم ، دلم را میزند...!
میلی به آن ندارم...!
اما...
بی انصافیست آنطوری که تو مرا ترک کردی...
من ترکش کنم...!

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
فائزه

میگمااا بد جور زدی تو خط سیگارااااااا .. خلافت سنگین شده [چشمک]