سهراب کجایی یادت بخیر .....

 

یاد سهراب بخیر!
آن سپهری که تا لحظه ی خاموشی گفت:
تو مرا یاد کنی یا نکنی
باورت گر بشود، گر نشود
حرفی نیست؛
اما...
نفسم می گیرد در هوایی که نفس های تو نیست!

/ 1 نظر / 2 بازدید
فائزه

صبر کن سهراااب !!! گفته بودی قایقی خواهم ساخت ،دور خواهم شد از این خاک غریب ،قایقت جا دارد؟؟/ من هم از همهمه اهل زمین دلگیرم