قط مـــــــــــــرد میفهمد و مـــــــــــــرد ...

 

مـــــــــــــرد است دیگر

گاهی تند میشود … گاهی عاشقانه میگوید

غرورش آسمان و دلش دریاست

تو چه میدانی ازبغض گلو گیر کرده یک مـــــــــــــرد ؟

تو چه میدانی که چشمانش دنیای اوست ؟؟

تو چه میدانی از هق هق شبانه او ؟؟؟ که فقط خودش خبردارد و بس

مـــــــــــــرد را فقط مـــــــــــــرد میفهمد و مـــــــــــــرد

/ 1 نظر / 2 بازدید
امیر

داداش حسینم مطلب واقعی و قشنگی بود... وقتی یه زن گریه میکنه ینی دیگه کار از گریه گذشته و وقتی یه مرد گریه میکنه ینی دیگه کار از سیگار هم گذشته ...