دلتنگیهایم را فریاد میزنم!

 


برای آن عاشق بی دل مینویسم...
که حرمت اشکهایم را ندانست!!
برای آن مینویسم تا بداند
دل شکستن هنر نمی باشد...
چه روزها و شبها
که به یادش سپری کردم...
نه دیگر نگاهم را برایش هدیه میکنم!
و نه دیگر دم از فاصله ها میزنم...
دلتنگیهایم را فریاد میزنم!
مینویسم...
شاید نا مهربانیش را باور کند..

/ 1 نظر / 2 بازدید
فائزه

بسیاز زیباااا[لبخند]