مادر بزرگ.. دعایت گرفت!!!

 

      

گـل یا پــوچ؟

دستتــــــ را باز نکن...

حســم را تباه مکــن!!

بگذار فقط تصــــــور کنم ..

که در دستانتــــ

برایـــم کمی عشق پنهـــان است ... 
کمی زود بود....

مادر بزرگ..

دعایت گرفت!!!


در جوانی " پیــــــــــــــر" شدم!!!

/ 1 نظر / 2 بازدید

بگذار دستانش را باز کند شاید تصورت درست است