به یاد ...

راه میروم و سیگار میکشم

به یاد تمام خنده هایی که مدت هاست

طعم اش را نچشیده ام!

/ 3 نظر / 43 بازدید
بهنام

ای پرنده ی مهاجر ای همه شوق پریدن خستگی یه کوله باره روی رخبت تن من مثل یک پلنگ زخمی پر وحشته نگاهم میمیرم اما هنوزم دنبال یه جون پناهم نباید مثل یه سایه زیر پاها زنده باشم مثل چتر خورشید باید روی برج دنیا باشم [گل][گل][گل][گل][گل][گل]

بهنام

سلام __________________-------- _________________.-'.....&.....'-. ________________\.................../ _______________:.....o.....o........; ______________(.........(_............) _______________:.....................: ________________/......__........\ _________________`-._____.-'شاد باشي مهربون ___________________\`"""`'/ __________________\......,...../ _________________\_|\/\/\/..__/ ________________(___|\/\/\//.___) __________________|_______|آرزومند آرزوهــــاي قشنگت ___________________)_ |_ (__ ________________(_____|_____)

فائزه

خنده یکی از بزرگترین نعمتهای خدااست شکرانش اینه که بزاری رو لبات تا بقیه و خودت خوشحال بشن