شده بعضی وقتا .... بــــعضی وقت هــــــا ....


شده بعضی وقتا یهو دیگه دوستش نداشته باشی؟
به خودت میگی اصلاً واسه چی دوستش دارم؟
مگه کیه؟ مگه واسم چیکارکرده؟ ... مگه چی داره که از همه بهتر باشه؟
اصلاً من که خیلی ازاون بهترم...
بعد به خودت می خندی که اصلأ واسه چی اینقدر خودتو اذیت کردی؟
یهو یه چیزی یادت میاد ....
یه چیز خیلی کوچیک ....
یه خاطره ..... یه حرف.... یه لبخند.... یه نگاه...
و بعد ... و بعد .... همین ...
همین کافیه تا به خودت بیای و مطمئن بشی که
نمی تونی فراموشش کنی

/ 1 نظر / 2 بازدید
فائزه

یه وقتایی هست که باید لم بدی یه گوشه ای و جریان زندگیت و مرور کنی بعد بگی به سلامتی خودم که انقدر تحمل داشتم !!!!!!!!!