باز دلتنگم ... عجیب است !

کمی گیجم کمی منگم ، عجیب است / پریده بی جهت رنگم ، عجیب است
تو را دیدم همین یک ساعت پیش / برایت باز دلتنگم ، عجیب است

/ 4 نظر / 25 بازدید
kazhal

اے کــــاش احساســــی بـﮧ اســــم دلــــتنگی وجــــود نداشتــــ کـﮧ باعــــثــ بشـﮧ مــــزاحمتــ بشــــم ! - - - کژال

دلتنگ

نیاباران... عاشقانه اش نکن! من واو مانشدیم...

آخـــــــــه به بارون چی کار دارین .....نگید نیـــــــــا ....[ناراحت]

tabasom

دلتنگی بد دردیه اینو قبول دارم که عجیبه[پلک]