غصه نخور من هستم ....

 

ناراحتنگرانناراحتنگرانناراحتنگرانناراحتنگرانناراحتنگرانناراحتنگرانناراحتنگرانناراحتنگرانناراحتنگرانناراحتنگران

گلــم تو خودت گفتی هر موقع بهم احتیاج داشتی فقط صدام کن

صدام کنی میام پیشت

من الان چند روزه دارم صدات می کنم کجایی پس 

چرا نمیای

هــــا

تو خودت گفتی پس کجایی کجایی من الان نوازش میخام

من الان بهت احتیاج دارم

تنها رفتی آره نامرد تنها

زدی زیر قولت تنها رفتی >>> مگه نگفتی تنها نمیرم ها

ناراحتنگرانگریهگریهگریهگریهگریهناراحتنگران

حالا چرا بدون خداحافظی رفتی ترسیدی که من مانع ات بشم جلو تو رو بگیرم آره همونطور که تو جلوی منو گرفتی

 

نذاشتی که من تمومش کنم اون کارو

اینو بدون که اون موقع تو بودی

اما الان که نیستی پس چه فایده داره دیگه

من دیگه چه امیدی دارم نه دیگه

تو نیستی اون قول هم میره پی کارش من میرم میرم اون کاره نیمه کاره رو تموم کنم

همون کاری که تو نذاشتی من کامل کنم جلوی منو گرفتی

 

گریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریه

فقط اینو بدون که خیلی بی انصافی نامرد نامرد نـــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــرد


 

/ 3 نظر / 6 بازدید
دنيا

سلام خيلي قشنگ بوووووووووووووووووووود[ناراحت]

دنيا

دل كندن از عشق تو منو ب جايي رسونده كه توچشم يكي ديگه زل بزنمو بگم: عاشقمي خب ب درك[ناراحت]

دنيا

خدايا چقدر ميگيري ك بگذاري شب اول قبر قبل از اينكه تو ازم سوال كني من از تو بپرسممممممممممم چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟