ای دوســــــت ...


شادیهایم هدیه به تو ، اندک بودنش را خرده مگیر ،
 
 این تمام سهمم از روزگار است.

/ 1 نظر / 4 بازدید
ديدار

دلم بچگی میخواهد !!! جلوی کدام مغازه پابکوبم تا برایم آرامش بخرند ؟؟؟ هست را اگر قدر ندانی میشود : " بود " ... چه تلخ است ، هست کسی " بود " شود !! [گل]