با توام ، با توخــــــــدا..

با توام ، با توخــــــــدا..

یک کمی معجزه کن

چند تا دوست برایم بفرست...

پاکتی از کلمه
جعبه ای از لبخند...
نامه ای هم بفرست
کوچه های دل من باز خلوت شده است...
قبل از اینکه برسم
دوستــی را بردند

یک نفر گفت به من: باز دیر آمده ای .... دوست قسمت شده است
با توام با تو خدا ....

یک دل قلابی ...
یک دل خیلی بد... چقدر می ارزد؟ ....
من که هرجا رفتم جار زدم : شده این قلب حراج ... بدوید... یک دل مجانی
قیمتش یک لبخند.... به همین ارزانــــی
هیچ وقت اما... هیچ کس قلب مرا قرض نکرد...
هیچ کس دل نخرید...
با توام... با تو خـــــدا...
پس بیا... این دل من ... مال خودت...
من که دیگر رفتم اما...

ببر این دل را...
دنبال خودت

 

/ 6 نظر / 22 بازدید
kazhal

وقتی دلت میخواد با یکی حرف بزنی که به حرفات فقط گوش بده همون موقع نصیحت کردنش شروع میشه که دیگه نمیشه به حرفاش پایان داد ، اما خدا شنونده خوبیه که که اصلا نصیحت نمیکنه ، فقط گوش میکنه ، خدا تو مرهمی برا دردام ... - - - کژال-روستای دلم

ستاره

یک نفر گفت به من: باز دیر آمده ای .... دوست قسمت شده است با توام با تو خدا .... [گل][گل][گل]

و گاهی دیر آمدن چه زیباست ...کاش من هم دیر بیایم تا قلبم قسمت اویی شود که وجودم از اوست.. ای خــــــدا دیر شده یا نشده ..من نمی دانم ...کهنه قلبی دارم پاره پاره وصله خورده ..مال تو ... ای خدایا شکرت...[گل]

آه که امــــــــروز چه روز زیبایست....چه روزیست امـــــروز ... چای تعارف شده را لاجرم سر کشیدم به شرط آنکه دیگر حرفی نزنی از تنهایی و درد... تا که دیگر نگویی خسته شدی از سردی ... باران سهم تو است اما ســــرما...نه هم نوای باران شو و اشک بریز .....من نگاهم به آسمان است ....به خـــــــدا....