تسبیحی بافته ام ....

تسبیحی بافته ام
نا از سنگ...
نه از چوب...
نه از مروارید...
بلور اشکهایم را به نخ کشیده ام،
تا برای شادمانیت '' دعا '' کنم...


/ 3 نظر / 32 بازدید
kazhal

گریه شاید زبان ضعف باشد شاید کودکانه شاید بی غرور… اما هر وقت گونه هایم خیس می شود می فهمم نه ضعیفم نه کودکم بلکه پر از احساسم - - - کژال-روستای دلم

دلتنگ

خیلی خیلی زیبابووووووووووووووووود.[گل]