یک نخ تا مرگ ...

یک نخ آرامش دود می کنم
به یاد ناآرامی هایی که از سر و کول دیروزم بالا رفته اند
یک نخ تنهایی، به یاد تمام دل مشغولیهایم...
یک نخ سکوت، به یاد حرفهایی که همیشه قورت داده ام
یک نخ بغض ، به یاد تمام اشکهای نریخته
کمی زمان لطفا !!
به اندازه یک نخ دیگر
به اندازه قدمهای کوتاه عقربه
یک نخ بیشتر تا مرگ این پاکت نمانده ...


/ 3 نظر / 33 بازدید
مژده محمدی

عالی بود پسرم ...

بهنام

حال دیگران را نمی دانم ولی حال خودم خوب نیست . دلم چند روزی ست با من سر لج افتاده . شاید فهمیده که دنیا دنیای لج و لجبازی ست ... سخت است پر باشی و نتوانی حتی برای دفترت درد دل کنی . دیگر برای دفترها هم دل نمی گذارند .دنیای جالب یست .

فائزه

دادا خدایی خلافت رفته بالاهااا نصف مطالبتت سیگاری شده[نیشخند]